Strona główna

Prowadzona przeze mnie Kancelaria Radcy Prawnego świadczy usługi prawne w ramach ogólnej praktyki prawnej, które obejmują kompleksową obsługę małych i średnich przedsiębiorstw oraz obsługę osób fizycznych. Zakres usług obejmuje prowadzenie spraw i udzielanie porad z zakresu m.in. prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa rodzinnego oraz prawa medycznego i farmaceutycznego.

Usługi obejmują reprezentowanie klientów przed organami ścigania, sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi oraz organami administracji rządowej i samorządowej na każdym stadium postępowania. Ponadto udzielam jednorazowych porad prawnych i doraźnych konsultacji, jak również kompleksowego wsparcia w ramach stałej obsługi prawnej, a także opiniuję i przygotowuję umowy oraz sporządzam opinie prawne. Oferuję klientom reprezentację w czasie negocjacji z innymi podmiotami.

Każde rozwiązanie oferowane klientom Kancelarii poprzedzone jest indywidualną i wnikliwą analizą sprawy i sytuacji. Prowadząc Kancelarię Radcy Prawnego kieruję się profesjonalizmem, zasadami etyki oraz zapewniam każdemu klientowi dyskrecję i wsparcie niezbędne w rozwiązywaniu zagadnień prawnych.

Kontakt z Kancelarią można nawiązać telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Spotkania możliwe są po wcześniejszym umówieniu terminu w siedzibie Kancelarii lub innym dogodnym dla klienta miejscu.